_

گسکت

نوار آب بندی درب و پنجره عمدتا در پنجره های UPVC، درب ها و پنجره های آلیاژ آلومینیوم، درب ها و پنجره های چوبی و سایر پنجره ها و درب ها استفاده می شود. نقش مهمی در ضد گرد و غبار، کنترل آفات، ضد آب، عایق صدا، آب بندی و غیره ایفا می کند.

با اشکال مختلف، مقاوم در برابر سرما، مقاوم در برابر حرارت،. مقاومت ازن و توانایی مقاومت در برابر فرسایش متراکم بودن و با نیاز عملکردی خاص محصولات، همگی می توانند نیازهای طراحی و استفاده را برآورده کنند.